zaterdag 9 juni 2012

Laat je licht schijnenOnze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis,
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon, aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Dat je je kleiner voordoet dan je bent
komt de wereld niet ten goede.
Er is niet verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent,
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.
Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet in slechts enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen
onbewust toestemming dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze angst,
bevrijd onze aanwezigheid automatisch anderen.
Nelson Mandela, inaugurele rede 1994

**********
Tot drie keer toe hoorde ik deze week de uitspraak 'Laat je licht schijnen!'. Ik moest denken aan een deel van de toespraak van Nelson Mandela, zoals hierboven gedrukt staat.
Daarnaast hoorde ik deze week iemand tegen mij zeggen, dat als iets echt belangrijk is, dat dit in drievoud naar je toekomt. Hoe belangrijk is nu dan deze opdracht?

Ik wil er zelf niet al te veel over zeggen, immers de woorden van Nelson Mandela bevat genoeg stof om over na te denken!


 

Geen opmerkingen: