woensdag 5 augustus 2015

De weg die ik niet koos....
The road not takenTwo roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I-
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
 --Robert Frost

Dit prachtige gedicht voert mij naar paden die ik heb betreden.  Net als u, weet ik hoe de schrijver zich gevoeld moet hebben, op het moment dat hij de keuze moest maken. Beide paden zijn aantrekkelijk. Het liefst zou je beide paden willen nemen, maar aangezien je jezelf niet kan splitsen, moet je kiezen. 

En eenmaal een keuze gemaakt, neem je je voor dat je het andere pad  op een ander tijdstip zult lopen, maar zoals het een naar het andere leidt, keer je nooit meer terug... en zo blijft er altijd een weg die je niet genomen hebt....

En ergens in de toekomst, zo weet je nu al, zul je terugkijken op de dag dat je deze weg koos en beseffen hoe beslissend deze keuze voor je is geweest voor je verdere leven. En dat maakt dat je zult beweren dat je het minst begane pad gekozen hebt. 

And I, I took the one less traveled by - and that has made all the difference.....


Wat blijkt? De dichter spot met het idee dat een enkele beslissing je leven kan veranderen en dat welke weg je ook neemt, er ergens een moment is dat je spijt kent omdat je de andere weg niet genomen hebt. 'Wat maak je het jezelf dan moeilijk', is de mening van Frost. In feite zegt hij: 'Je mag wel denken dat je een individu bent, maar in werkelijkheid ben je ook maar een moertje in de machine'. 

Ik mag graag denken dat ik op bepaalde momenten beslissingen heb gemaakt die mijn leven hebben veranderd. Ik denk aan de momenten dat ik het op mijn manier gedaan heb, afwijkend van wat anderen op dat moment deden.
Hoewel ik ook besef dat ik, samen met anderen, deel uit maak van een groter geheel, ben ik ook trots op het feit dat ik een moertje ben. Een uniek moertje wel te verstaan. 

Dit alles is vanuit een figuurlijk oogpunt bekeken, wat gebeurt er als ik letterlijk de less-traveled-road opga? Dat is me meer dan eens overkomen. Afgelopen zaterdag nog. De paden die niet zo vaak betreden worden, blijken altijd weer opnieuw zeer uitnodigend te zijn voor mij. Echter.... hoe je het ook went of keert, ik raak er altijd de weg kwijt! Dus misschien heeft het wel een reden dat de paden minder begaan zijn. 

vrijdag 10 juli 2015

Keuze


Heb je jezelf wel eens afgevraagd welke gevolgen het maken van een keuze heeft in je leven?

Ik lag laatst wat voor me uit te dromen... te denken over welke onderwerpen ik zou willen schrijven. Wat zou zo interessant kunnen zijn dat je er een boek over zou kunnen schrijven? Ik vroeg me af of mijn eigen ervaringen, mijn leventje, interessant zou zijn voor een ander om te lezen. En al gaande weg besefte ik dat, hoewel mijn leven mogelijk niet zo interessant is voor een ander, het voor mij een proces is geweest waarvan ik veel geleerd heb. Weliswaar door heel veel te vallen, maar ook door iedere keer weer op te staan.

Ik stond stil bij de keuzen die ik in mijn leven gemaakt heb. En ik vroeg mij af wat er gebeurd zou zijn als ik die keuzen niet gemaakt zou hebben. Hoe zou mijn leven er dan uit gezien hebben?

Kun je je het voorstellen? Wat zou er bijvoorbeeld gebeurd zijn als ik bijvoorbeeld voor een andere man gekozen had, op 21-jarige leeftijd? Hoe zou mijn leven eruit gezien hebben als ik met mijn Amerikaanse vriend getrouwd zou zijn? Of wat zou er gebeurd zijn als ik geen kinderen had kunnen krijgen?
En stel dat ik niet was gaan werken op 18-jarige leeftijd, maar dat ik, zoals papa dat graag had gezien, doorgestudeerd had en ik een universiteit bezocht had? Wie zou ik dan uiteindelijk zijn geworden? 

Mijn fantasie sloeg op hol. In mijn gedachten schreef ik boek na boek over de duizenden levens, die ik had kunnen hebben als ik een andere keuze gemaakt zou hebben. Meer en meer ging ik inzien welk een invloed mensen hebben gehad op mijn leven. Omstandigheden, omgeving, opvoeding, school, kerk, werk... tot aan het kijken van TV toe. 

Had ik destijds (als 12-jarige) niet naar 'Mies' gekeken en de Osmond Brothers gezien met 'Crazy Horses', dan was ik mogelijk niet bevriend geraakt met meiden die ook gek waren van deze jongens. Dan was ik mogelijk met andere mensen in aanraking gekomen. Dan had ik mogelijk nooit van Mormonen gehoord en had ik mogelijk een andere geloofsrichting gekozen. Als ik niet voor deze geloofsrichting had gekozen, dan was ik mogelijk ook mijn huidige echtgenoot niet tegen gekomen en had ik waarschijnlijk andere vrienden om me heen gehad. Mijn levensstijl zou heel anders zijn.

Wie zou ik zijn geworden? Zou ik toch nog 'ik' zijn of zou ik een hele andere 'ik' zijn? En welke 'ik' zou ik leuker vinden, de 'ik' die ik nu ben of de 'ik' die ik zou zijn geworden onder andere omstandigheden? 

Op deze gedachte volgde een andere gedachte en wel 'welke 'ik' zou graag willen zijn?' Hoe zou mijn meest gewaardeerde 'ik' er uit zien? Er draaide een film voor mijn ogen van de 'ik' die ik zou willen zijn..... 
Ik vergeleek mezelf met de 'ik' die ik zou kunnen zijn...

En kwam tot de ontdekking dat 'ik' haar al was... 

Vreemd, heel vreemd...

donderdag 18 juni 2015

Een update-tje


Vijf maanden.... geen letter op papier gezet. Dat wil zeggen, geen digitale letter.. Ik heb wel geschreven in dit half jaar. Heel veel geschreven zelfs. In het jaar 2014 heb ik behoorlijk wat achterstand opgelopen met betrekking tot mijn studie. Dat wil zeggen, ik heb weliswaar mijn tentamens gehaald en ik heb notities gemaakt tijdens de colleges, maar aan mijn portfolio heb ik bar weinig gedaan. En nu zit ik met de gebakken peren. Terwijl anderen al honderden pagina's klaar hebben, ben ik nog bezig met de eerste 100 pagina's. Terwijl anderen al hun vijfde of zesde portfolio ingestuurd hebben, ben ik nog bezig met Portfolio 2. 

Ik had me voorgenomen om veel tijd te blokken om de schade in te halen, maar het lijkt alsof ik het niet voor elkaar krijg om me te focussen. En hoewel ik mezelf steeds vertel dat het goed voor me is om 'nee' te leren zeggen, lijkt het alsof er altijd wel iets is dat net even belangrijker is dan mijn portfolio.

De afgelopen vijf maanden zijn voorbij gevlogen. Ik ben druk in de weer geweest met solliciteren. Hoewel ik graag aan de slag zou willen als stressmanager (counselor), blijkt uit onderzoek (gedaan door studenten van Psychodidact) dat de naam stressmanager niet erg bekend is in de reguliere gezondheidszorg en hoewel er genoeg werk is, weet men de weg naar een stressmanager nog niet te vinden. 

Voor alle duidelijkheid - de opleiding tot stressmanager heeft mij geleerd het veranderingsproces te begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Mensen behept met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problemen steken de kop op als er situatieveranderingen op hun pad komen, bijvoorbeeld door echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk of anders. 
(bron: www. Psychodidact.nl)

Na mijn sabbatical, c.q. studietijd, ben ik klaar om weer aan het werk te gaan. Ik heb besloten om gedeeltelijk mijn oude beroep als secretaresse weer op te pakken en daarnaast rustig aan te beginnen met een eigen praktijk. Vandaar dat ik druk ben met solliciteren. 

Mijn kleinkinderen hebben me in de afgelopen vijf maanden ook lekker bezig gehouden. Elke week Skype ik met mijn dochter en kleinzoon, die in Canada verblijven. Elke twee weken pas ik op mijn kleindochters (kinderen van mijn zoon) of komen ze hier logeren. Op zulke dagen hoef ik echt niets anders te plannen. De kids krijgen de volledige aandacht. Inmiddels ben ik oma geworden van het vierde kleinkind... !

Ook heb ik me bezig gehouden met Public Affairs van de kerk waartoe ik behoor. Ik heb tot voor kort de website bijgehouden, maar dat was te druk voor me. Nu houd ik me bezig met de content; het verzamelen van, het vertalen, het schrijven van. Soms gaat dat gepaard met een interview, waardoor je mensen beter leert kennen. Erg leuk om te doen.

Sinds kort maak ik deel uit van De Gezonderie. Ik ben bezig met het maken van een e-learning, maar daarover meer op een later tijdstip. Ik kan alleen al verklappen dat het een interessant deel gaat worden voor met name de meer rijpere vrouw (en de man).

Daarnaast loop ik vier uur per week stage bij Stichting ES (ES staat voor Emotionele Support). Een chatservice waar mensen terecht kunnen als omstandigheden in hun leven net even te veel voor ze zijn. 

En zo zijn er nog wel wat zaken te noemen, dat ik allemaal de moeite waard vind om aandacht aan te besteden. Soms denk ik wel eens dat mijn dag niet uit 24 maar minimaal uit 48 uur zou moeten bestaan. 

Om te voorkomen dat ik niet opnieuw te maken krijg met een burnout zoals vorig jaar, let ik goed op mijn gezondheid. Ik luister naar mijn lichaam en blok tijd voor mezelf nog voordat ik het echt nodig heb. Ik eet gezond en ik beweeg. Het liefst zou ik willen hardlopen, maar op dit moment houd ik me nog even aan wandelen. 

Schrijven is nog steeds 'mijn ding'. Het liefst schrijf ik iedere ochtend even een paar pagina's en begin ik mijn dag met een half uurtje Schriftstudie. Dit is een ideale situatie.... Soms lukt mij dit echter niet. Dit zijn voor signalen dat ik pas op de plaats moet maken. Mijn agenda is dan te vol... of ik ga te laat naar bed, waardoor ik meer slaap in de ochtend nodig heb. Schrijven, wandelen in de natuur en creatieve activiteiten maken mij happy. Als ik deze dingen lang niet kan doen, dan word ik onrustig. 

Afgelopen week heeft het ziekenhuis weer negen buisjes bloed onttrokken aan mijn lijf. Volgende week heb ik een afspraak met de internist. De gastric bypass wordt nog steeds nauwlettend in de gaten gehouden. Ik heb weinig/geen klachten en ik voel me goed. Ik word nergens ziek van... nu afwachten of mijn bloedwaarden ook op peil zijn.

Inmiddels heb ik definitief afscheid genomen van psychiater en psycholoog. Ik moet eerlijk bekennen dat het jaar 2014 een moeilijk, maar een o-zo leerzaam jaar was voor me. De voorgeschreven antidepressiva slik ik nog steeds en voorlopig zal dat zo nog blijven. Misschien ken ik daardoor niet meer die uitbundige hoogten, maar de diepten zijn er ook niet meer. Ik voel me nuchterder, minder snel emotioneel. Het heeft voor- en nadelen. Voor mij, echter, voelt het precies goed. Het is, om met de woorden van Mike Bodde te spreken, te vergelijken met een diabeet. Een diabeet heeft insuline nodig om zijn lijf goed te kunnen laten functioneren. Zo heb ik een antidepressiva (ssri) nodig om mijn hersens goed te kunnen laten functioneren. Net dat kleine beetje extra serotonine.

Tot zover mijn update-tje. Mogelijk volgen er nu weer wat vaker en regelmatiger kleine stukjes...  over van alles en nog wat. 

vrijdag 16 januari 2015

Yin en yang uitgenodigd in woorden..


In de week na Nieuwjaarsdag van 2014 (vorig jaar dus) nam ik de tijd om een poosje te mijmeren over het het jaar 2013. Ik schreef over mijn gedachten, mijn doelen, mijn voornemens en maakte een planning van hoe ik het jaar 2014 zag. Daarbij werd ik uitgedaagd om een woord te kiezen wat bij het komende jaar zou passen.

Aangezien ik nog in de opleiding (Psychologie en Communicatie) zit en ik nogal geconfronteerd werd met mezelf, besloot ik om het woordje 'Be' te nemen. Gewoon leren zijn. Ik ben wie ik ben.... Daarmee dacht ik aan Gordon B. Hinckley's boek: 'Way to be' waarin hij 9 Be's nader beschrijft. (Be grateful, Be smart, Be clean, Be true, Be humble, Be prayerful, Be positive, Be still en Be involved). Een uitdaging dus.

Het jaar verliep iets anders dan dat ik voor ogen had. De uitdaging van 'Be' was groter dan wat ik voor mogelijk had gehouden. Het heeft me heel wat gekost....

... maar ik heb er ook veel voor terug gekregen. De details laat ik achterwege, deze zijn namelijk terug te vinden in voorgaande logjes. Het besef wat 2014 met mij gedaan heeft, maakte dat ik dit jaar weer de tijd nam om na te denken over dit jaar. Mijn voornemens zijn veranderd... de doelen die ik stel hebben nu meer te maken met hoe ik me wil voelen in plaats van wat ik wil bereiken.

Hoewel ik weet dat 2015 voor mij een superdruk jaar gaat worden, heb ik delen in mijn agenda geschrapt als 'me-time' ofwel 'sacred time', waar niemand aan mag komen. Ik wil me rustig blijven voelen, ondanks de druk om me heen en dat kan ik alleen bereiken als ik tijd uittrek voor mezelf. Het belang van het gevoel van rust maakt dat ik zelfs mijn eigen gedachten continue onder de loep neem. Ik wil mijn gedachten geen kans meer geven om mij van mijn rust af te brengen.

Ook dit jaar wilde ik voor mezelf een woord bedenken dat bij dit jaar past, maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Van alles spookt er door mijn hoofd. Woorden als create (creativiteit daagt mij uit en geeft mij rust), of write (omdat ik en 'schrijven' aan elkaar gekoppeld zijn) passeerden de revue. Sterke woorden, maar niet zo sterk als het woord 'Be'. Ik heb gedacht aan 'passion'? Ik zoek in ieder geval een yang-kant voor de yin-zijde van vorig jaar. Yin, de donkere zijde van de berg - yang, de zonnige zijde van berg, beseffend dat beiden niet zonder elkaar kunnen bestaan. Kun je het nog volgen?

Het jaar is goed begonnen... vorig jaar zakte ik voor een belangrijk tentamen; dit jaar kon ik met een goed cijfer naar huis. Vorig jaar rond deze tijd nam ik afscheid van mijn dochter en schoonzoon wegens hun tijdelijke emigratie naar Amerika; nu kan ik hen (weliswaar voor een korte tijd), weer welkom heten. Ze vertrokken met z'n tweetjes en komen met z'n drieën terug. Vorig jaar stopte zomaar ineens het leven van een lieve vriendin; dit jaar mogen we nieuw leven welkom heten, aangezien mijn zoon en schoondochter hun derde kindje verwachten. En laten we niet vergeten dat het overgewicht waar ik vorig jaar nog zo mee kampte, nu iets is wat ik los heb kunnen laten. Nog even en dan ben ik 30 kilo kwijt. Het verlies van zoveel gewicht heeft mij al zoveel gebracht. Heerlijk!

Vergeleken met vorig jaar zijn mijn gedachten en gevoelens zoveel frisser. Alsof je door een lenteregen loopt. Er is weer meer ruimte. En dit heeft invloed op mijn handelen en zijn.

Vandaag heb ik min of meer afscheid genomen van mijn psycholoog, die ik vorig jaar frequent bezocht. De depressieve wolken boven mijn hoofd lijken te zijn opgelost. Mijn hoofd is weer helder. De psychiater blijft nog een oogje in het zeil houden dit jaar. Ook al gaat het nu goed, dat wil niet zeggen dat ik nooit meer last zal hebben van depressiviteit. Ik wil daar op dit moment niet aan denken. Ik kijk vooruit, Carpe Diem - ik wil de dagen plukken en genieten.

Misschien is dit het woord voor mij voor dit jaar... Carpe Diem? Hmmm..... klinkt goed.

vrijdag 9 januari 2015

Bright eyes...


Al meer dan 35 jaar lang heb ik mijn rijbewijs en rijd ik auto en ik heb, voor zover ik het me kan herinneren, in die tijd niet veel brokken gemaakt. Ik heb ooit met achteruit rijden een stilstaande auto geraakt en een keer een paaltje dat zo laag stond dat je het onmogelijk kon zien. Nog nooit, maar dan ook nog nooit heb ik iets van vlees en bloed geraakt.

Gisteravond was het raak.... Ik heb Snuffie helemaal niet gezien. Ik vermoed dat hij, toen ik hem al voorbij was, de straat over rende. Het waren mijn achterwielen die hem geraakt hebben. In mijn spiegel zag ik een kleine schaduw richting stoep huppelen. Ik dacht eerst dat ik een poes geraakt had. 

Menig automobilist zou doorrijden... (denk ik), maar ik kon dat niet. Vooral omdat ik zag dat dat 'iets' nog leefde. Ik ben terug gereden en vond Snuffie uiteindelijk in de goot.... piepend, zoals alleen een konijn dat kan. Fel, haast schreeuwend. En daar stond ik dan.... wist niet wat ik moest doen. Ik durfde het konijn niet op te pakken; bang dat het mij zou bijten. En stel dat hij hondsdolheid zou hebben... Het is immers een wild konijn...

Ik kon het leed niet aanzien en ben in de auto gestapt. Mijn gedachten gingen snel.... Politie bellen? Ze zien me aankomen. Per dag worden ik-weet-niet-hoeveel-konijnen aangereden. De dierenambulance? Ik kon het allicht proberen. Maar ja, om half twaalf 's nachts.. dan mag je wel verwachten dat een antwoordapparaat je te woord staat en zo was het ook. Ik heb geen boodschap achtergelaten.... Terwijl ik luisterde naar de stem van het antwoordapparaat zag ik Snuffie nog even stuiptrekken en blies hij, naar ik aanneem, zijn laatste adem uit. 

En wat nu? Snuffie laten liggen? Begraven? Mee nemen naar huis? En dan? 

Uiteindelijk heb ik afscheid genomen. Sorry, Snuf, ik had gewild dat ik je eerder had gezien, maar jouw lot besliste anders.....  Ik voelde me niet bepaald happy met de keuze om Snuf daar te laten liggen, ook al besefte ik dat hij/zij een van velen is die aangereden aan de kant van de weg terecht komen.

Maar toch... nu ben ik de dader en heb ik het leven ontnomen van een van Gods schepselen. Dat ik met regelmaat muggen en vliegen het leven ontneem, alla, maar een levend wezen met pootjes, oortjes en zo'n lief snuitje waar van die glinsterende oogjes in prikken.... dat is net even andere koek. 
Bright eyes

Burning like fire
Bright eyes
How can you close and fade?
How can the light that burned so brightly
Suddenly burn so pale?
Bright eyes

donderdag 8 januari 2015

Positieve inseminatieVan de 52 weken is er al weer eentje voorbij... Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en ik heb nu alweer het gevoel dat ik tijd 'tekort' kom. Mijn hersenpan wil mij dit wijs maken... want wat is nu eigenlijk tijd en hoe kan ik tijd 'tekort' komen of tijd 'teveel' hebben?

Mijn leven is gemaakt van tijd, zou je zeggen... maar aangezien ik niet weet hoeveel tijd mij gegund is, heb ik geen idee of ik een tekort ken of een overschot aan tijd heb. 

Het mag dan een feit zijn dat ik soms de verkeerde prioriteiten stel of dat ik teveel plan op een dag (24 uur tijd), waardoor ik het gevoel krijg dat ik tijd tekort heb. En al zou ik er een uurtje bij krijgen, dan heeft dat geen effect op het aantal uren in een dag...

Laten we het worstelen met tijd en tijdsplanning, prioriteiten stellen en balans vinden, maar lekker even rusten. Niet dat dit tijd scheelt, maar mijn hersenpan maakt me wijs dat dat rust helpt. Het blijft voor mij echter een eeuwige strijd... Tijd!

Even iets anders.... er is iets wat ik blijkbaar te leren heb. Meerdere keren in een korte tijdsperiode werd ik geconfronteerd met het hebben van positieve of optimistische gedachten. 

Laatst leverde ik een verslag in m.b.t. mijn opleiding. Een deel van de feedback had betrekking op het feit dat ik in mijn verslag dingen opsomde waarin ik beschreef dat ik ze nog niet onder de knie had. Ik werd er toe aangezet om alle negatieve omschrijvingen om te zetten in positieve omschrijvingen. Om vooral te kijken naar wat ik al WEL onder de knie had. Dat maakte dat niet alleen het verslag er beter uit zag, maar ik werd me ook mee bewust van al mijn competenties. 

Vervolgens neem ik deel aan een discussie in onze vrouwenvereniging van de kerk, waarvan het onderwerp is dat we maar al te vaak bezig zijn met alle negatieve dingen in ons leven en ons te weinig focussen op wat wel goed gaat.

En vandaag confronteerde P. mij met een geschreven email, waarin ik veel aandacht had voor al datgene wat, naar mijn idee, niet mogelijk was en te weinig aandacht had voor datgene wat wel nog kon. 

Op het moment dat ik mijn gedachtengang weet om te draaien, voel ik mij rustiger, fijner en dichter bij mijzelf. 

Vandaar dat ik vandaag bedacht om dit blog een draai te geven. Afgelopen jaar lag de focus op depressie en alles wat dit met zich mee bracht. Niet verkeerd, want mijn doel was om zo open en eerlijk mogelijk te laten zien wat een depressie met mensen kan doen. Uit onderzoeken blijkt dat depressie vaak niet bespreekbaar is.  Het open en eerlijk zijn - het transparant zijn - heeft mij persoonlijk veel opgeleverd. Vooral het afbreken van een muur en het kunnen laten zakken van een masker waren voor mij de hoofdprijs.

Waar ik nu aandacht aan schenk is de positieve instelling. Niet meer bezig zijn met wat er niet meer gaat, maar me te focussen op wat ik wel kan en op wat er wel is. Ik geloof namelijk dat je met een negatieve instelling negativiteit op je afroept en dat je met een positieve instelling veel verder kunt komen, omdat er altijd een weg is die je kunt bewandelen. Er is altijd ergens een gat, een oplossing. Optimisme geeft mij energie.

Nu ben ik al 50 jaar oud en mijn instelling, mijn denkwijze is onder andere iets wat ik van vroeger heb meegekregen. Het heeft zich in al die jaren kunnen ontwikkelen tot iets groots. Dat zal dus niet van de ene op de andere dag ineens omgezet kunnen worden in positiviteit, maar beetje bij beetje ga ik die enorme bol 'negatieve gedachtengoed' afbreken en insemineer ik bolletjes positiviteit.

Ik besef dat er gebeurtenissen zullen zijn die ik niet in de hand zal hebben, maar tegelijkertijd weet ik ook dat het mijn gedachten zijn die ik wel in de hand kan hebben. 

Optimisme... een leidraad voor 2015!